Registration Deadlines

  Autumn 2007 Winter 2008 Spring 2008 Summer 2008
Full Term A Term B Term
Registration Period I
(Priority Registration)
May 4-June 17 November 2-25 February 22-March9 April 21-May 28 April 21-May 28 April 21-May 28
Registration Period II June 18-September 25 November 26-January6 March 10-30 May 29-June 22 May 29-June 22 May 29-June 22
Begin mailing Quarterly Validation sticker September17 December 14 March 14 June 6 June 6 June 6
Late Registration Fee begins ($25) September 26 January 7 March 31 June 23 June 23 July 24
Registration Period III September 26-October 2 January 7-13 March 31-April 6 June 23-29 June 23-29 June 24-July 30
Registration for Tuition Exemption- UW Faculty/Staff September 28 January 9 April 2 June 25 June 25 June 25
Registration for UW Access Program September 28 January 9 April 2 June 25 June 25 June 25
Registration for Tuition Exemption - Wash. State employees October 1 January 10
April 3 June 26 June 26 June 26
Late Registration Fee begins ($75) October 10 January 21 April 14 July 7 July 7 July 31